0467.cC
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> >>

老子《道德经》运夷第九(原文+译文)

传承国学文化 弘扬民族精神 lǎo zǐ dào dé jīng yùn yí dì jiǔ 老 子《道 德 经 》 运 夷 第 九 chí ér yíng zhī bù rú qí yǐ 持 而 盈 之,不 如 其 已; zhuī ér ruì zhī bù kě cháng bǎo 揣 而 锐 之,不 可 长 保。 jīn yù mǎn táng mò zhī néng shǒu 金 玉 满 堂 ,莫 之 能 守 ; fù guì ér jiāo zì yí qí jiù 富 贵 而 骄 ,自 遗 其 咎。 gōng suì shēn tuì tiān zhī dào 功 遂 身 退, 天 之 道。 品读圣贤经典 开启智慧人生 运夷第九 保持着盈满的状态,不如适可而止; 捶打得既尖又利的铁器,不能长久保持锋利。 纵然金玉堆满房屋,谁也不能长久守住; 富贵而又骄纵,定会给自己带来祸害。 功成名就之时,要含藏收敛,急流勇退, 这才符合自然运行的规律。 -1-

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 0467资源网 0467.cc
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。liunxqq@126.com